Objekt av intresse

Din NDA begäran väntar på säljarens godkännande.
Du har full tillgång till informationen.

Kontor 785 m² Keskusta, Turku

Kontor objekt 2 Våningar

Adress
Rauhankatu 11
20100 Turku
Yta
785 m² GLA
1 090 m² GBA
Byggnadsår
1957 (renoverad 2009)
Fastighetsbetäckning
Rauhankatu 11

Egen tomt

Byggnadsrätt
0 m² Outnyttjad byggrätt
Planbeteckningar
KT

1 Hyresgäster

Uthyrningsgrad
100 %
Kontraktslängd
2,5 år
Indikativt pris
1 300 822,00 €
NOI
139 188,00 €/ år
Avkastning
10,7 %

Läge

Stad
Turku Tampere_turku_oulu
Stadsdel
Keskusta
Avstånd till centrum
0,8 km

Typ av utrymme

Hyrbar yta, m² Hyra i medeltal
€/m²/månad
Kontor 685 16,93
Övrigt 100 0,00
totalt 785 10,04
Parkeringsplatser
Antal utrymmen Uthyrda utrymmen Hyra €/utrymme/månad Intäkter vid nuvarande hyresgrad €/år
Inomhus 14 14 0,00 0,00
Utomhus 0 0 0,00 0,00
n/a 0 0 0,00 0,00
totalt 14 14 0,00

Hyreskontrakt

Hyresgäster Hyrbar yta, m² Hyra €/år
Tidsbestämd 1 785 139 188,00
Ledig - 0 -
totalt 1 785 139 188,00
% (m²)
Tidsbestämd
100 %
Ledig
0 %
% (€/y)
Tidsbestämd
100 %
Uthyrd (m²) 100 %
Ledig (m²) 0 %
Kontraktslängd 2,5 år
Hyra M€/år

Information som kräver NDA

Följande konfidentiella information är tillgänglig:

  • Hyresgäster och kreditvärdighet
  • Rent roll
  • Specificerade skötselavgifter
  • Renoveringsplan
Din NDA begäran väntar på säljarens godkännande.
Du har full tillgång till informationen.

Värdering

Hyresintäkter
Utrymmen 139 188,00 €/år
Upprätthållningskostnader 0,00 €/år
Parkeringsplatser 0,00 €/år
Totala intäkter 139 188,00 €/år
Operativa kostnader 0,00 €/år
Renoveringskostnader 0,00 €/år
Totala kostnader 0,00 €/år
NOI 139 188,00 €/år
Avkastning 10,7 %
Fastighetens värde 1 300 822,00
Outnyttjad byggrätt 0,00
Värdet på byggrätten 0,00
Totalt pris 1 300 822,00

Scenariokalkylator

Köp
Pris
M€
Låneprocent
%
Ränta
%
Ägande
Estimat för utveckling av användningsgrad
Nu
Datum då hyreskontrakten går ut: {{leaseMaturityPoint}} år
Försäljning: {{holdYears}} år
{{occupancyRateNow}} %
%
%
Försäljning
Nettoavkastning (NOI) vid försäljning
{{noiAtExit | euromillions}}
Uppskattad avkastnings vid försäljning
%
Försäljningspris
{{exitPrice | euromillions}}
Internränta (IRR) {{irr | decimal:2}} %
Kassaflöde under tiden för ägande {{dpi | decimal:2}} x investerat kapital ( DPI multipel )
Investerat kapital ut vid försäljning {{rvpi | decimal:2}} x investerat kapital ( RVPI multipel )
Total avkastning på investering {{tvpi | decimal:2}} x investerat kapital ( TVPI multipel )
Köp
Lägg till kostnader för köp
(transaktionskostnad, DD ets.)
%
Ägande
Längd, tidsperiod
år
Förväntad hyresökning
%/år
Förväntad kostnadsökning
%/år
Försäljning
Lägg till kostnader för försäljning
%