Seuratut kohteet

Salassapitositoumus odottaa myyjän hyväksyntää.
Sinulla on täysi oikeus tähän informaatioon.

Asunto 2 985 m² Routio, Lohja

Asuntokiinteistö 0 kerrosta

Osoite
Salmenmäentie 24
08350 Lohja
Ala
2 985 m² GLA
2 985 m² GBA
Rakennettu
1975 (peruskorjattu 2008)
Kiinteistön tunnus
-

Vuokratontti

Rakennusoikeudet
0 m² Käyttämätön rakennusoikeus
Kaavamerkintä
KTY

1 Vuokralaiset

Käyttöaste
89 %
Vuokrasopimusten kesto
0,1 vuotta
Indikatiivinen hinta
4 176 000,00 €
NOI
238 560,00 €/ vuosi
Alkutuotto
5,7 %

Sijainti

Kaupunki
Lohja Greater_helsinki
Alue
Routio
Etäisyys keskustaan
49,9 km

Tilatyypit

Vuokrattava ala m² Keskimääräiset neliövuokrat
€/m²/kuukausi
Asunto 2 985 10,66
kokonaissumma 2 985 5,96
Parkkipaikat
Tilojen kokonaismäärä Vuorattu ala Vuokra €/pinta-ala/kuukausi Vuokratulo nykykäytössä €/vuosi
n/a 48 0 0,00 0,00
kokonaissumma 48 0 0,00

Vuokrasopimukset

Vuokralaiset Vuokrattava ala m² Vuokra €/vuosi
Toistaiseksi voimassaoleva 1 2 671 381 840,00
Vapaa - 314 -
kokonaissumma 1 2 985 381 840,00
% (m²)
Toistaiseksi voimassaoleva
89 %
Vapaa
11 %
% (€/y)
Toistaiseksi voimassaoleva
100 %
Vuokrattu (m²) 89 %
Vapaa (m²) 11 %
Vuokrasopimusten kesto 0,1 vuotta
Vuokra M€/vuosi

Tieto joka vaatii salassapitositoumuksen

Seuraava luottamuksellinen tieto on saatavilla:

  • Vuokralaiset ja heidän luottoluokituksensa
  • Vuokratuotot
  • Ylläpitokustannusten erittely
  • Korjauskulut PTS
Salassapitositoumus odottaa myyjän hyväksyntää.
Sinulla on täysi oikeus tähän informaatioon.

Hinta-arvio

Vuokratulo
Tilat 381 840,00 €/vuosi
Ylläpitokulut 0,00 €/vuosi
Parkkipaikat 0,00 €/vuosi
Kokonaistulo 381 840,00 €/vuosi
Operatiiviset kulut 143 280,00 €/vuosi
Korjauskulut 0,00 €/vuosi
Kokonaiskulu 143 280,00 €/vuosi
NOI 238 560,00 €/vuosi
Alkutuotto 5,7 %
Kiinteistön arvo 4 176 000,00
Käyttämätön rakennusoikeus 0,00
Rakennusoikeuksien arvo 0,00
Kokonaishinta 4 176 000,00

Skenaariolaskin

Osta
Hinta
M€
Velan määrä LTV
%
Korkoprosentti
%
Pidä
Arvio vuokrausasteen kehityksestä
Nyt
Vuokrasopimusten kestoaika: {{leaseMaturityPoint}} vuodet
Exit: {{holdYears}} vuodet
{{occupancyRateNow}} %
%
%
Exit
Operatiivinen nettotuotto (NOI) exitissä
{{noiAtExit | euromillions}}
Arvioitu exit-tuotto
%
Exit-hinta
{{exitPrice | euromillions}}
Sisäinen tuotto (IRR) {{irr | decimal:2}} %
Kassavirta omistusaikana {{dpi | decimal:2}} x sijoitettu pääoma ( Vuokratuottokerroin )
Exitissä saatava sisään maksettu pääoma {{rvpi | decimal:2}} x sijoitettu pääoma ( Pääomatuottokerroin )
Totaali ROI {{tvpi | decimal:2}} x sijoitettu pääoma ( Kokonaistuotto )
Osta
Lisää ostokulut
(transaktiokulut, DD, jne.)
%
Pidä
Kauden pituus
vuotta
Oletettu vuokrannousu
%/vuosi
Oletettu kulujen kasvu
%/vuosi
Exit
Lisää myyntikulut
%