Objekt av intresse

Din NDA begäran väntar på säljarens godkännande.
Du har full tillgång till informationen.

Butiker 2 499 m² Keskusta, Iisalmi

Butiker objekt 4 Våningar

Adress
Savonkatu 21
74100 Iisalmi
Yta
2 499 m² GLA
2 499 m² GBA
Byggnadsår
1979
Fastighetsbetäckning
-

Egen tomt

Byggnadsrätt
1 100 m² Outnyttjad byggrätt
Planbeteckningar
KTY

21 Hyresgäster

Uthyrningsgrad
52 %
Kontraktslängd
0,2 år
Indikativt pris
1 880 000,00 €
NOI
68 141,28 €/ år
Avkastning
3,6 %

Läge

Stad
Iisalmi Smaller_cities
Stadsdel
Keskusta
Avstånd till centrum
0,3 km

Typ av utrymme

Hyrbar yta, m² Hyra i medeltal
€/m²/månad
Butiker 1 544 4,59
Övrigt 73 11,12
Bostäder 882 7,60
totalt 2 499 7,81
Parkeringsplatser
Antal utrymmen Uthyrda utrymmen Hyra €/utrymme/månad Intäkter vid nuvarande hyresgrad €/år
Utomhus 32 0 0,00 0,00
totalt 32 0 0,00

Hyreskontrakt

Hyresgäster Hyrbar yta, m² Hyra €/år
Tillsvidare 21 1 316 175 170,00
Ledig - 1 183 -
totalt 21 2 499 175 170,00
% (m²)
Tillsvidare
53 %
Ledig
47 %
% (€/y)
Tillsvidare
100 %
Uthyrd (m²) 53 %
Ledig (m²) 47 %
Kontraktslängd 0,2 år
Hyra M€/år

Information som kräver NDA

Följande konfidentiella information är tillgänglig:

  • Hyresgäster och kreditvärdighet
  • Rent roll
  • Specificerade skötselavgifter
  • Renoveringsplan
Din NDA begäran väntar på säljarens godkännande.
Du har full tillgång till informationen.

Värdering

Hyresintäkter
Utrymmen 175 170,00 €/år
Upprätthållningskostnader 0,00 €/år
Parkeringsplatser 0,00 €/år
Totala intäkter 175 170,00 €/år
Operativa kostnader 107 028,72 €/år
Renoveringskostnader 0,00 €/år
Totala kostnader 107 028,72 €/år
NOI 68 141,28 €/år
Avkastning 3,6 %
Fastighetens värde 1 880 000,00
Outnyttjad byggrätt 1 100,00
Värdet på byggrätten 0,00
Totalt pris 1 880 000,00

Scenariokalkylator

Köp
Pris
M€
Låneprocent
%
Ränta
%
Ägande
Estimat för utveckling av användningsgrad
Nu
Datum då hyreskontrakten går ut: {{leaseMaturityPoint}} år
Försäljning: {{holdYears}} år
{{occupancyRateNow}} %
%
%
Försäljning
Nettoavkastning (NOI) vid försäljning
{{noiAtExit | euromillions}}
Uppskattad avkastnings vid försäljning
%
Försäljningspris
{{exitPrice | euromillions}}
Internränta (IRR) {{irr | decimal:2}} %
Kassaflöde under tiden för ägande {{dpi | decimal:2}} x investerat kapital ( DPI multipel )
Investerat kapital ut vid försäljning {{rvpi | decimal:2}} x investerat kapital ( RVPI multipel )
Total avkastning på investering {{tvpi | decimal:2}} x investerat kapital ( TVPI multipel )
Köp
Lägg till kostnader för köp
(transaktionskostnad, DD ets.)
%
Ägande
Längd, tidsperiod
år
Förväntad hyresökning
%/år
Förväntad kostnadsökning
%/år
Försäljning
Lägg till kostnader för försäljning
%