Seuratut kohteet

Salassapitositoumus odottaa myyjän hyväksyntää.
Sinulla on täysi oikeus tähän informaatioon.

Liike 2 499 m² Keskusta, Iisalmi

Liikekiinteistö 4 kerrosta

Osoite
Savonkatu 21
74100 Iisalmi
Ala
2 499 m² GLA
2 499 m² GBA
Rakennettu
1979
Kiinteistön tunnus
-

Oma tontti

Rakennusoikeudet
1 100 m² Käyttämätön rakennusoikeus
Kaavamerkintä
KTY

21 Vuokralaiset

Käyttöaste
52 %
Vuokrasopimusten kesto
0,2 vuotta
Indikatiivinen hinta
1 880 000,00 €
NOI
68 141,28 €/ vuosi
Alkutuotto
3,6 %

Sijainti

Kaupunki
Iisalmi Smaller_cities
Alue
Keskusta
Etäisyys keskustaan
0,3 km

Tilatyypit

Vuokrattava ala m² Keskimääräiset neliövuokrat
€/m²/kuukausi
Liike 1 544 4,59
Muu 73 11,12
Asunto 882 7,60
kokonaissumma 2 499 7,81
Parkkipaikat
Tilojen kokonaismäärä Vuorattu ala Vuokra €/pinta-ala/kuukausi Vuokratulo nykykäytössä €/vuosi
Ulkoparkit 32 0 0,00 0,00
kokonaissumma 32 0 0,00

Vuokrasopimukset

Vuokralaiset Vuokrattava ala m² Vuokra €/vuosi
Toistaiseksi voimassaoleva 21 1 316 175 170,00
Vapaa - 1 183 -
kokonaissumma 21 2 499 175 170,00
% (m²)
Toistaiseksi voimassaoleva
53 %
Vapaa
47 %
% (€/y)
Toistaiseksi voimassaoleva
100 %
Vuokrattu (m²) 53 %
Vapaa (m²) 47 %
Vuokrasopimusten kesto 0,2 vuotta
Vuokra M€/vuosi

Tieto joka vaatii salassapitositoumuksen

Seuraava luottamuksellinen tieto on saatavilla:

  • Vuokralaiset ja heidän luottoluokituksensa
  • Vuokratuotot
  • Ylläpitokustannusten erittely
  • Korjauskulut PTS
Salassapitositoumus odottaa myyjän hyväksyntää.
Sinulla on täysi oikeus tähän informaatioon.

Hinta-arvio

Vuokratulo
Tilat 175 170,00 €/vuosi
Ylläpitokulut 0,00 €/vuosi
Parkkipaikat 0,00 €/vuosi
Kokonaistulo 175 170,00 €/vuosi
Operatiiviset kulut 107 028,72 €/vuosi
Korjauskulut 0,00 €/vuosi
Kokonaiskulu 107 028,72 €/vuosi
NOI 68 141,28 €/vuosi
Alkutuotto 3,6 %
Kiinteistön arvo 1 880 000,00
Käyttämätön rakennusoikeus 1 100,00
Rakennusoikeuksien arvo 0,00
Kokonaishinta 1 880 000,00

Skenaariolaskin

Osta
Hinta
M€
Velan määrä LTV
%
Korkoprosentti
%
Pidä
Arvio vuokrausasteen kehityksestä
Nyt
Vuokrasopimusten kestoaika: {{leaseMaturityPoint}} vuodet
Exit: {{holdYears}} vuodet
{{occupancyRateNow}} %
%
%
Exit
Operatiivinen nettotuotto (NOI) exitissä
{{noiAtExit | euromillions}}
Arvioitu exit-tuotto
%
Exit-hinta
{{exitPrice | euromillions}}
Sisäinen tuotto (IRR) {{irr | decimal:2}} %
Kassavirta omistusaikana {{dpi | decimal:2}} x sijoitettu pääoma ( Vuokratuottokerroin )
Exitissä saatava sisään maksettu pääoma {{rvpi | decimal:2}} x sijoitettu pääoma ( Pääomatuottokerroin )
Totaali ROI {{tvpi | decimal:2}} x sijoitettu pääoma ( Kokonaistuotto )
Osta
Lisää ostokulut
(transaktiokulut, DD, jne.)
%
Pidä
Kauden pituus
vuotta
Oletettu vuokrannousu
%/vuosi
Oletettu kulujen kasvu
%/vuosi
Exit
Lisää myyntikulut
%