Seuratut kohteet

Salassapitositoumus odottaa myyjän hyväksyntää.
Sinulla on täysi oikeus tähän informaatioon.

Liike 932 m² Tornio

Liikekiinteistö 0 kerrosta

Osoite
Kauppakatu 11
95400 Tornio
Ala
932 m² GLA
932 m² GBA
Rakennettu
1983
Kiinteistön tunnus
Kauppakatu

Oma tontti

Rakennusoikeudet
0 m² Käyttämätön rakennusoikeus
Kaavamerkintä
KTY

1 Vuokralaiset

Käyttöaste
25 %
Vuokrasopimusten kesto
0,5 vuotta
Indikatiivinen hinta
0,00 €
NOI
-30 826,96 €/ vuosi
Alkutuotto
0,0 %

Sijainti

Kaupunki
Tornio Smaller_cities
Alue
-
Etäisyys keskustaan
0,2 km

Tilatyypit

Vuokrattava ala m² Keskimääräiset neliövuokrat
€/m²/kuukausi
Liike 932 2,15
kokonaissumma 932 4,26
Parkkipaikat
Tilojen kokonaismäärä Vuorattu ala Vuokra €/pinta-ala/kuukausi Vuokratulo nykykäytössä €/vuosi
kokonaissumma 0 0 0,00

Vuokrasopimukset

Vuokralaiset Vuokrattava ala m² Vuokra €/vuosi
Toistaiseksi voimassaoleva 1 235 23 996,04
Vapaa - 697 -
kokonaissumma 1 932 23 996,04
% (m²)
Toistaiseksi voimassaoleva
25 %
Vapaa
75 %
% (€/y)
Toistaiseksi voimassaoleva
100 %
Vuokrattu (m²) 25 %
Vapaa (m²) 75 %
Vuokrasopimusten kesto 0,5 vuotta
Vuokra M€/vuosi

Tieto joka vaatii salassapitositoumuksen

Seuraava luottamuksellinen tieto on saatavilla:

  • Vuokralaiset ja heidän luottoluokituksensa
  • Vuokratuotot
  • Ylläpitokustannusten erittely
  • Korjauskulut PTS
Salassapitositoumus odottaa myyjän hyväksyntää.
Sinulla on täysi oikeus tähän informaatioon.

Hinta-arvio

Vuokratulo
Tilat 23 996,04 €/vuosi
Ylläpitokulut 0,00 €/vuosi
Parkkipaikat 0,00 €/vuosi
Kokonaistulo 23 996,04 €/vuosi
Operatiiviset kulut 54 823,00 €/vuosi
Korjauskulut 0,00 €/vuosi
Kokonaiskulu 54 823,00 €/vuosi
NOI -30 826,96 €/vuosi
Alkutuotto 0,0 %
Kiinteistön arvo 0,00
Käyttämätön rakennusoikeus 0,00
Rakennusoikeuksien arvo 0,00
Kokonaishinta 0,00

Skenaariolaskin

Osta
Hinta
M€
Velan määrä LTV
%
Korkoprosentti
%
Pidä
Arvio vuokrausasteen kehityksestä
Nyt
Vuokrasopimusten kestoaika: {{leaseMaturityPoint}} vuodet
Exit: {{holdYears}} vuodet
{{occupancyRateNow}} %
%
%
Exit
Operatiivinen nettotuotto (NOI) exitissä
{{noiAtExit | euromillions}}
Arvioitu exit-tuotto
%
Exit-hinta
{{exitPrice | euromillions}}
Sisäinen tuotto (IRR) {{irr | decimal:2}} %
Kassavirta omistusaikana {{dpi | decimal:2}} x sijoitettu pääoma ( Vuokratuottokerroin )
Exitissä saatava sisään maksettu pääoma {{rvpi | decimal:2}} x sijoitettu pääoma ( Pääomatuottokerroin )
Totaali ROI {{tvpi | decimal:2}} x sijoitettu pääoma ( Kokonaistuotto )
Osta
Lisää ostokulut
(transaktiokulut, DD, jne.)
%
Pidä
Kauden pituus
vuotta
Oletettu vuokrannousu
%/vuosi
Oletettu kulujen kasvu
%/vuosi
Exit
Lisää myyntikulut
%