Objekt av intresse

Din NDA begäran väntar på säljarens godkännande.
Du har full tillgång till informationen.

Bostäder 524 m² Kuivaniemi, Ii

Bostäder objekt 1 Våningar

Adress
Rynkyntie 35
95100 Ii
Yta
524 m² GLA
524 m² GBA
Byggnadsår
1992 (renoverad 2006)
Fastighetsbetäckning
139-407-351-1

Egen tomt

Byggnadsrätt
700 m² Outnyttjad byggrätt
Planbeteckningar
KTY

1 Hyresgäster

Uthyrningsgrad
100 %
Kontraktslängd
0,5 år
Indikativt pris
400 000,00 €
NOI
27 500,00 €/ år
Avkastning
6,9 %

Läge

Stad
Ii Smaller_cities
Stadsdel
Kuivaniemi
Avstånd till centrum
17,6 km

Typ av utrymme

Hyrbar yta, m² Hyra i medeltal
€/m²/månad
Butiker 174 17,24
Bostäder 350 0,00
totalt 524 4,31
Parkeringsplatser
Antal utrymmen Uthyrda utrymmen Hyra €/utrymme/månad Intäkter vid nuvarande hyresgrad €/år
Utomhus 1 1 0,00 0,00
totalt 1 1 0,00

Hyreskontrakt

Hyresgäster Hyrbar yta, m² Hyra €/år
Tillsvidare 1 524 36 000,00
Ledig - 0 -
totalt 1 524 36 000,00
% (m²)
Tillsvidare
100 %
Ledig
0 %
% (€/y)
Tillsvidare
100 %
Uthyrd (m²) 100 %
Ledig (m²) 0 %
Kontraktslängd 0,5 år
Hyra M€/år

Information som kräver NDA

Följande konfidentiella information är tillgänglig:

  • Hyresgäster och kreditvärdighet
  • Rent roll
  • Specificerade skötselavgifter
  • Renoveringsplan
Din NDA begäran väntar på säljarens godkännande.
Du har full tillgång till informationen.

Värdering

Hyresintäkter
Utrymmen 36 000,00 €/år
Upprätthållningskostnader 0,00 €/år
Parkeringsplatser 0,00 €/år
Totala intäkter 36 000,00 €/år
Operativa kostnader 7 500,00 €/år
Renoveringskostnader 1 000,00 €/år
Totala kostnader 8 500,00 €/år
NOI 27 500,00 €/år
Avkastning 6,9 %
Fastighetens värde 400 000,00
Outnyttjad byggrätt 700,00
Värdet på byggrätten 140 000,00
Totalt pris 400 000,00

Scenariokalkylator

Köp
Pris
M€
Låneprocent
%
Ränta
%
Ägande
Estimat för utveckling av användningsgrad
Nu
Datum då hyreskontrakten går ut: {{leaseMaturityPoint}} år
Försäljning: {{holdYears}} år
{{occupancyRateNow}} %
%
%
Försäljning
Nettoavkastning (NOI) vid försäljning
{{noiAtExit | euromillions}}
Uppskattad avkastnings vid försäljning
%
Försäljningspris
{{exitPrice | euromillions}}
Internränta (IRR) {{irr | decimal:2}} %
Kassaflöde under tiden för ägande {{dpi | decimal:2}} x investerat kapital ( DPI multipel )
Investerat kapital ut vid försäljning {{rvpi | decimal:2}} x investerat kapital ( RVPI multipel )
Total avkastning på investering {{tvpi | decimal:2}} x investerat kapital ( TVPI multipel )
Köp
Lägg till kostnader för köp
(transaktionskostnad, DD ets.)
%
Ägande
Längd, tidsperiod
år
Förväntad hyresökning
%/år
Förväntad kostnadsökning
%/år
Försäljning
Lägg till kostnader för försäljning
%