Objekt av intresse

Din NDA begäran väntar på säljarens godkännande.
Du har full tillgång till informationen.

Butiker 569 m² Tuohimaanmäki, Oulu

Butiker objekt 1 Våningar

Adress
Lempiniementie 6
90900 Oulu
Yta
569 m² GLA
569 m² GBA
Byggnadsår
1979
Fastighetsbetäckning
564-409-39-143

Egen tomt

Byggnadsrätt
0 m² Outnyttjad byggrätt
Planbeteckningar
KTY

2 Hyresgäster

Uthyrningsgrad
100 %
Kontraktslängd
0,5 år
Indikativt pris
160 000,00 €
NOI
16 881,00 €/ år
Avkastning
10,6 %

Läge

Stad
Oulu Tampere_turku_oulu
Stadsdel
Tuohimaanmäki
Avstånd till centrum
19,2 km

Typ av utrymme

Hyrbar yta, m² Hyra i medeltal
€/m²/månad
Butiker 400 5,00
Övrigt 169 7,61
totalt 569 6,31
Parkeringsplatser
Antal utrymmen Uthyrda utrymmen Hyra €/utrymme/månad Intäkter vid nuvarande hyresgrad €/år
totalt 0 0 0,00

Hyreskontrakt

Hyresgäster Hyrbar yta, m² Hyra €/år
Tillsvidare 1 400 24 000,00
Tidsbestämd 1 169 15 432,00
Ledig - 0 -
totalt 2 569 39 432,00
% (m²)
Tillsvidare
70 %
Tidsbestämd
30 %
Ledig
0 %
% (€/y)
Tillsvidare
61 %
Tidsbestämd
39 %
Uthyrd (m²) 100 %
Ledig (m²) 0 %
Kontraktslängd 0,5 år
Hyra M€/år

Information som kräver NDA

Följande konfidentiella information är tillgänglig:

  • Hyresgäster och kreditvärdighet
  • Rent roll
  • Specificerade skötselavgifter
  • Renoveringsplan
Din NDA begäran väntar på säljarens godkännande.
Du har full tillgång till informationen.

Värdering

Hyresintäkter
Utrymmen 39 432,00 €/år
Upprätthållningskostnader 0,00 €/år
Parkeringsplatser 0,00 €/år
Totala intäkter 39 432,00 €/år
Operativa kostnader 22 551,00 €/år
Renoveringskostnader 0,00 €/år
Totala kostnader 22 551,00 €/år
NOI 16 881,00 €/år
Avkastning 10,6 %
Fastighetens värde 160 000,00
Outnyttjad byggrätt 0,00
Värdet på byggrätten 0,00
Totalt pris 160 000,00

Scenariokalkylator

Köp
Pris
M€
Låneprocent
%
Ränta
%
Ägande
Estimat för utveckling av användningsgrad
Nu
Datum då hyreskontrakten går ut: {{leaseMaturityPoint}} år
Försäljning: {{holdYears}} år
{{occupancyRateNow}} %
%
%
Försäljning
Nettoavkastning (NOI) vid försäljning
{{noiAtExit | euromillions}}
Uppskattad avkastnings vid försäljning
%
Försäljningspris
{{exitPrice | euromillions}}
Internränta (IRR) {{irr | decimal:2}} %
Kassaflöde under tiden för ägande {{dpi | decimal:2}} x investerat kapital ( DPI multipel )
Investerat kapital ut vid försäljning {{rvpi | decimal:2}} x investerat kapital ( RVPI multipel )
Total avkastning på investering {{tvpi | decimal:2}} x investerat kapital ( TVPI multipel )
Köp
Lägg till kostnader för köp
(transaktionskostnad, DD ets.)
%
Ägande
Längd, tidsperiod
år
Förväntad hyresökning
%/år
Förväntad kostnadsökning
%/år
Försäljning
Lägg till kostnader för försäljning
%