Objekt av intresse

Din NDA begäran väntar på säljarens godkännande.
Du har full tillgång till informationen.

Lager 1 250 m² Vaasa

Lager objekt 1 Våningar

Adress
Meijerinkatu 7
65100 Vaasa
Yta
1 250 m² GLA
1 280 m² GBA
Byggnadsår
1966
Fastighetsbetäckning
905-4-25-4-L1

Hyrestomt

Byggnadsrätt
0 m² Outnyttjad byggrätt
Planbeteckningar
KTY

3 Hyresgäster

Uthyrningsgrad
100 %
Kontraktslängd
0,7 år
Indikativt pris
750 000,00 €
NOI
64 532,64 €/ år
Avkastning
8,6 %

Läge

Stad
Vaasa Smaller_cities
Stadsdel
-
Avstånd till centrum
1,2 km

Typ av utrymme

Hyrbar yta, m² Hyra i medeltal
€/m²/månad
Lager 1 250 6,46
totalt 1 250 6,63
Parkeringsplatser
Antal utrymmen Uthyrda utrymmen Hyra €/utrymme/månad Intäkter vid nuvarande hyresgrad €/år
totalt 0 0 0,00

Hyreskontrakt

Hyresgäster Hyrbar yta, m² Hyra €/år
Initialt tidsbestämd 1 350 28 741,08
Tillsvidare 1 240 20 160,00
Tidsbestämd 1 660 48 000,00
Ledig - 0 -
totalt 3 1 250 96 901,08
% (m²)
Initialt tidsbestämd
28 %
Tillsvidare
19 %
Tidsbestämd
53 %
Ledig
0 %
% (€/y)
Initialt tidsbestämd
30 %
Tillsvidare
21 %
Tidsbestämd
50 %
Uthyrd (m²) 100 %
Ledig (m²) 0 %
Kontraktslängd 0,7 år
Hyra M€/år

Information som kräver NDA

Följande konfidentiella information är tillgänglig:

  • Hyresgäster och kreditvärdighet
  • Rent roll
  • Specificerade skötselavgifter
  • Renoveringsplan
Din NDA begäran väntar på säljarens godkännande.
Du har full tillgång till informationen.

Värdering

Hyresintäkter
Utrymmen 96 901,08 €/år
Upprätthållningskostnader 0,00 €/år
Parkeringsplatser 0,00 €/år
Totala intäkter 96 901,08 €/år
Operativa kostnader 32 368,44 €/år
Renoveringskostnader 0,00 €/år
Totala kostnader 32 368,44 €/år
NOI 64 532,64 €/år
Avkastning 8,6 %
Fastighetens värde 750 000,00
Outnyttjad byggrätt 0,00
Värdet på byggrätten 0,00
Totalt pris 750 000,00

Scenariokalkylator

Köp
Pris
M€
Låneprocent
%
Ränta
%
Ägande
Estimat för utveckling av användningsgrad
Nu
Datum då hyreskontrakten går ut: {{leaseMaturityPoint}} år
Försäljning: {{holdYears}} år
{{occupancyRateNow}} %
%
%
Försäljning
Nettoavkastning (NOI) vid försäljning
{{noiAtExit | euromillions}}
Uppskattad avkastnings vid försäljning
%
Försäljningspris
{{exitPrice | euromillions}}
Internränta (IRR) {{irr | decimal:2}} %
Kassaflöde under tiden för ägande {{dpi | decimal:2}} x investerat kapital ( DPI multipel )
Investerat kapital ut vid försäljning {{rvpi | decimal:2}} x investerat kapital ( RVPI multipel )
Total avkastning på investering {{tvpi | decimal:2}} x investerat kapital ( TVPI multipel )
Köp
Lägg till kostnader för köp
(transaktionskostnad, DD ets.)
%
Ägande
Längd, tidsperiod
år
Förväntad hyresökning
%/år
Förväntad kostnadsökning
%/år
Försäljning
Lägg till kostnader för försäljning
%