Objekt av intresse

Din NDA begäran väntar på säljarens godkännande.
Du har full tillgång till informationen.

Bostäder 1 080 m² Sahalahti, Tampere

Bostäder objekt 0 Våningar

Adress
Sälssinkuja 8
36420 Tampere
Yta
1 080 m² GLA
1 081 m² GBA
Byggnadsår
2015
Fastighetsbetäckning
Sälssinkuja

Egen tomt

Byggnadsrätt
0 m² Outnyttjad byggrätt
Planbeteckningar
KTY

0 Hyresgäster

Uthyrningsgrad
0 %
Kontraktslängd
0,0 år
Indikativt pris
3 131 920,00 €
NOI
-53 419,00 €/ år
Avkastning
-1,7 %

Läge

Stad
Tampere Tampere_turku_oulu
Stadsdel
Sahalahti
Avstånd till centrum
30,4 km

Typ av utrymme

Hyrbar yta, m² Hyra i medeltal
€/m²/månad
Bostäder 1 080 0,00
totalt 1 080 0,00
Parkeringsplatser
Antal utrymmen Uthyrda utrymmen Hyra €/utrymme/månad Intäkter vid nuvarande hyresgrad €/år
totalt 0 0 0,00

Hyreskontrakt

Hyresgäster Hyrbar yta, m² Hyra €/år
Ledig - 1 080 -
totalt 0 1 080 0,00
% (m²)
Ledig
100 %
% (€/y)
Uthyrd (m²) 0 %
Ledig (m²) 100 %
Kontraktslängd 0,0 år
Hyra M€/år

Information som kräver NDA

Följande konfidentiella information är tillgänglig:

  • Hyresgäster och kreditvärdighet
  • Rent roll
  • Specificerade skötselavgifter
  • Renoveringsplan
Din NDA begäran väntar på säljarens godkännande.
Du har full tillgång till informationen.

Värdering

Hyresintäkter
Utrymmen 0,00 €/år
Upprätthållningskostnader 0,00 €/år
Parkeringsplatser 0,00 €/år
Totala intäkter 0,00 €/år
Operativa kostnader 53 419,00 €/år
Renoveringskostnader 0,00 €/år
Totala kostnader 53 419,00 €/år
NOI -53 419,00 €/år
Avkastning -1,7 %
Fastighetens värde 3 131 920,00
Outnyttjad byggrätt 0,00
Värdet på byggrätten 0,00
Totalt pris 3 131 920,00

Scenariokalkylator

Köp
Pris
M€
Låneprocent
%
Ränta
%
Ägande
Estimat för utveckling av användningsgrad
Nu
Datum då hyreskontrakten går ut: {{leaseMaturityPoint}} år
Försäljning: {{holdYears}} år
{{occupancyRateNow}} %
%
%
Försäljning
Nettoavkastning (NOI) vid försäljning
{{noiAtExit | euromillions}}
Uppskattad avkastnings vid försäljning
%
Försäljningspris
{{exitPrice | euromillions}}
Internränta (IRR) {{irr | decimal:2}} %
Kassaflöde under tiden för ägande {{dpi | decimal:2}} x investerat kapital ( DPI multipel )
Investerat kapital ut vid försäljning {{rvpi | decimal:2}} x investerat kapital ( RVPI multipel )
Total avkastning på investering {{tvpi | decimal:2}} x investerat kapital ( TVPI multipel )
Köp
Lägg till kostnader för köp
(transaktionskostnad, DD ets.)
%
Ägande
Längd, tidsperiod
år
Förväntad hyresökning
%/år
Förväntad kostnadsökning
%/år
Försäljning
Lägg till kostnader för försäljning
%