Objekt av intresse

Din NDA begäran väntar på säljarens godkännande.
Du har full tillgång till informationen.

Industrier 1 468 m² Valkeakoski

Industrier objekt 0 Våningar

Adress
Huhtakatu 16
37600 Valkeakoski
Yta
1 468 m² GLA
1 468 m² GBA
Byggnadsår
1990
Fastighetsbetäckning
Huhtakatu

Egen tomt

Byggnadsrätt
5 500 m² Outnyttjad byggrätt
Planbeteckningar
T

1 Hyresgäster

Uthyrningsgrad
100 %
Kontraktslängd
4,9 år
Indikativt pris
590 000,00 €
NOI
75 830,69 €/ år
Avkastning
12,9 %

Läge

Stad
Valkeakoski Smaller_cities
Stadsdel
-
Avstånd till centrum
1,4 km

Typ av utrymme

Hyrbar yta, m² Hyra i medeltal
€/m²/månad
Industrier 1 468 4,81
totalt 1 468 4,81
Parkeringsplatser
Antal utrymmen Uthyrda utrymmen Hyra €/utrymme/månad Intäkter vid nuvarande hyresgrad €/år
totalt 0 0 0,00

Hyreskontrakt

Hyresgäster Hyrbar yta, m² Hyra €/år
Tidsbestämd 1 1 468 84 721,92
Ledig - 0 -
totalt 1 1 468 84 721,92
% (m²)
Tidsbestämd
100 %
Ledig
0 %
% (€/y)
Tidsbestämd
100 %
Uthyrd (m²) 100 %
Ledig (m²) 0 %
Kontraktslängd 4,9 år
Hyra M€/år

Information som kräver NDA

Följande konfidentiella information är tillgänglig:

  • Hyresgäster och kreditvärdighet
  • Rent roll
  • Specificerade skötselavgifter
  • Renoveringsplan
Din NDA begäran väntar på säljarens godkännande.
Du har full tillgång till informationen.

Värdering

Hyresintäkter
Utrymmen 84 721,92 €/år
Upprätthållningskostnader 0,00 €/år
Parkeringsplatser 0,00 €/år
Totala intäkter 84 721,92 €/år
Operativa kostnader 8 891,23 €/år
Renoveringskostnader 0,00 €/år
Totala kostnader 8 891,23 €/år
NOI 75 830,69 €/år
Avkastning 12,9 %
Fastighetens värde 590 000,00
Outnyttjad byggrätt 5 500,00
Värdet på byggrätten 0,00
Totalt pris 590 000,00

Scenariokalkylator

Köp
Pris
M€
Låneprocent
%
Ränta
%
Ägande
Estimat för utveckling av användningsgrad
Nu
Datum då hyreskontrakten går ut: {{leaseMaturityPoint}} år
Försäljning: {{holdYears}} år
{{occupancyRateNow}} %
%
%
Försäljning
Nettoavkastning (NOI) vid försäljning
{{noiAtExit | euromillions}}
Uppskattad avkastnings vid försäljning
%
Försäljningspris
{{exitPrice | euromillions}}
Internränta (IRR) {{irr | decimal:2}} %
Kassaflöde under tiden för ägande {{dpi | decimal:2}} x investerat kapital ( DPI multipel )
Investerat kapital ut vid försäljning {{rvpi | decimal:2}} x investerat kapital ( RVPI multipel )
Total avkastning på investering {{tvpi | decimal:2}} x investerat kapital ( TVPI multipel )
Köp
Lägg till kostnader för köp
(transaktionskostnad, DD ets.)
%
Ägande
Längd, tidsperiod
år
Förväntad hyresökning
%/år
Förväntad kostnadsökning
%/år
Försäljning
Lägg till kostnader för försäljning
%