Seuratut kohteet

Salassapitositoumus odottaa myyjän hyväksyntää.
Sinulla on täysi oikeus tähän informaatioon.

Toimisto 4 025 m² Keskusta, Jyväskylä

Toimistokiinteistö 0 kerrosta

Osoite
Hannikaisenkatu 41
40100 Jyväskylä
Ala
4 025 m² GLA
4 025 m² GBA
Rakennettu
1991
Kiinteistön tunnus
0748445-8

Oma tontti

Rakennusoikeudet
0 m² Käyttämätön rakennusoikeus
Kaavamerkintä
KTY

12 Vuokralaiset

Käyttöaste
93 %
Vuokrasopimusten kesto
0,4 vuotta
Indikatiivinen hinta
8 048 000,00 €
NOI
501 109,81 €/ vuosi
Alkutuotto
6,2 %

Sijainti

Kaupunki
Jyväskylä Smaller_cities
Alue
Keskusta
Etäisyys keskustaan
0,6 km

Tilatyypit

Vuokrattava ala m² Keskimääräiset neliövuokrat
€/m²/kuukausi
Liike 249 19,16
Toimisto 3 155 14,59
Muu 70 14,47
Logistiikka 552 7,97
kokonaissumma 4 025 15,49
Parkkipaikat
Tilojen kokonaismäärä Vuorattu ala Vuokra €/pinta-ala/kuukausi Vuokratulo nykykäytössä €/vuosi
Ulkoparkit 1 1 2 227,28 26 727,36
kokonaissumma 1 1 26 727,36

Vuokrasopimukset

Vuokralaiset Vuokrattava ala m² Vuokra €/vuosi
Toistaiseksi voimassaoleva 10 2 775 484 746,48
Alunperin kiinteä sopimus 2 990 189 856,32
Vapaa - 260 -
kokonaissumma 12 4 025 674 602,80
% (m²)
Toistaiseksi voimassaoleva
69 %
Alunperin kiinteä sopimus
25 %
Vapaa
6 %
% (€/y)
Toistaiseksi voimassaoleva
72 %
Alunperin kiinteä sopimus
28 %
Vuokrattu (m²) 94 %
Vapaa (m²) 6 %
Vuokrasopimusten kesto 0,4 vuotta
Vuokra M€/vuosi

Tieto joka vaatii salassapitositoumuksen

Seuraava luottamuksellinen tieto on saatavilla:

  • Vuokralaiset ja heidän luottoluokituksensa
  • Vuokratuotot
  • Ylläpitokustannusten erittely
  • Korjauskulut PTS
Salassapitositoumus odottaa myyjän hyväksyntää.
Sinulla on täysi oikeus tähän informaatioon.

Hinta-arvio

Vuokratulo
Tilat 674 602,80 €/vuosi
Ylläpitokulut 0,00 €/vuosi
Parkkipaikat 26 727,36 €/vuosi
Kokonaistulo 701 330,16 €/vuosi
Operatiiviset kulut 179 786,56 €/vuosi
Korjauskulut 0,00 €/vuosi
Kokonaiskulu 179 786,56 €/vuosi
NOI 501 109,81 €/vuosi
Alkutuotto 6,2 %
Kiinteistön arvo 8 048 000,00
Käyttämätön rakennusoikeus 0,00
Rakennusoikeuksien arvo 0,00
Kokonaishinta 8 048 000,00

Skenaariolaskin

Osta
Hinta
M€
Velan määrä LTV
%
Korkoprosentti
%
Pidä
Arvio vuokrausasteen kehityksestä
Nyt
Vuokrasopimusten kestoaika: {{leaseMaturityPoint}} vuodet
Exit: {{holdYears}} vuodet
{{occupancyRateNow}} %
%
%
Exit
Operatiivinen nettotuotto (NOI) exitissä
{{noiAtExit | euromillions}}
Arvioitu exit-tuotto
%
Exit-hinta
{{exitPrice | euromillions}}
Sisäinen tuotto (IRR) {{irr | decimal:2}} %
Kassavirta omistusaikana {{dpi | decimal:2}} x sijoitettu pääoma ( Vuokratuottokerroin )
Exitissä saatava sisään maksettu pääoma {{rvpi | decimal:2}} x sijoitettu pääoma ( Pääomatuottokerroin )
Totaali ROI {{tvpi | decimal:2}} x sijoitettu pääoma ( Kokonaistuotto )
Osta
Lisää ostokulut
(transaktiokulut, DD, jne.)
%
Pidä
Kauden pituus
vuotta
Oletettu vuokrannousu
%/vuosi
Oletettu kulujen kasvu
%/vuosi
Exit
Lisää myyntikulut
%