Objekt av intresse

Din NDA begäran väntar på säljarens godkännande.
Du har full tillgång till informationen.

Bostäder 2 432 m² Keskusta, Loviisa

Bostäder objekt 1 Våningar

Adress
Kuningattarenkatu 15
07900 Loviisa
Yta
2 432 m² GLA
2 592 m² GBA
Byggnadsår
1861
Fastighetsbetäckning
434-2-201-69

Egen tomt

Byggnadsrätt
0 m² Outnyttjad byggrätt
Planbeteckningar
KTY

5 Hyresgäster

Uthyrningsgrad
93 %
Kontraktslängd
0,2 år
Indikativt pris
4 000 000,00 €
NOI
269 763,00 €/ år
Avkastning
6,7 %

Läge

Stad
Loviisa Smaller_cities
Stadsdel
Keskusta
Avstånd till centrum
0,1 km

Typ av utrymme

Hyrbar yta, m² Hyra i medeltal
€/m²/månad
Butiker 860 15,10
Bostäder 873 7,47
Kontor 682 15,25
Lager 17 0,00
totalt 2 432 9,14
Parkeringsplatser
Antal utrymmen Uthyrda utrymmen Hyra €/utrymme/månad Intäkter vid nuvarande hyresgrad €/år
totalt 0 0 0,00

Hyreskontrakt

Hyresgäster Hyrbar yta, m² Hyra €/år
Tidsbestämd 1 260 37 236,00
Tillsvidare 4 2 024 321 636,00
Ledig - 148 -
totalt 5 2 432 358 872,00
% (m²)
Tidsbestämd
11 %
Tillsvidare
83 %
Ledig
6 %
% (€/y)
Tidsbestämd
10 %
Tillsvidare
90 %
Uthyrd (m²) 94 %
Ledig (m²) 6 %
Kontraktslängd 0,2 år
Hyra M€/år

Information som kräver NDA

Följande konfidentiella information är tillgänglig:

  • Hyresgäster och kreditvärdighet
  • Rent roll
  • Specificerade skötselavgifter
  • Renoveringsplan
Din NDA begäran väntar på säljarens godkännande.
Du har full tillgång till informationen.

Värdering

Hyresintäkter
Utrymmen 358 872,00 €/år
Upprätthållningskostnader 0,00 €/år
Parkeringsplatser 0,00 €/år
Totala intäkter 358 872,00 €/år
Operativa kostnader 89 109,00 €/år
Renoveringskostnader 0,00 €/år
Totala kostnader 89 109,00 €/år
NOI 269 763,00 €/år
Avkastning 6,7 %
Fastighetens värde 4 000 000,00
Outnyttjad byggrätt 0,00
Värdet på byggrätten 0,00
Totalt pris 4 000 000,00

Scenariokalkylator

Köp
Pris
M€
Låneprocent
%
Ränta
%
Ägande
Estimat för utveckling av användningsgrad
Nu
Datum då hyreskontrakten går ut: {{leaseMaturityPoint}} år
Försäljning: {{holdYears}} år
{{occupancyRateNow}} %
%
%
Försäljning
Nettoavkastning (NOI) vid försäljning
{{noiAtExit | euromillions}}
Uppskattad avkastnings vid försäljning
%
Försäljningspris
{{exitPrice | euromillions}}
Internränta (IRR) {{irr | decimal:2}} %
Kassaflöde under tiden för ägande {{dpi | decimal:2}} x investerat kapital ( DPI multipel )
Investerat kapital ut vid försäljning {{rvpi | decimal:2}} x investerat kapital ( RVPI multipel )
Total avkastning på investering {{tvpi | decimal:2}} x investerat kapital ( TVPI multipel )
Köp
Lägg till kostnader för köp
(transaktionskostnad, DD ets.)
%
Ägande
Längd, tidsperiod
år
Förväntad hyresökning
%/år
Förväntad kostnadsökning
%/år
Försäljning
Lägg till kostnader för försäljning
%