Objekt av intresse

Din NDA begäran väntar på säljarens godkännande.
Du har full tillgång till informationen.

Kontor 210 m² Iso-Heikkilä, Turku

Kontor objekt 1 Våningar

Adress
Akselintie 5
20200 Turku
Yta
210 m² GLA
210 m² GBA
Byggnadsår
1985
Fastighetsbetäckning
853-50-62-3

Egen tomt

Byggnadsrätt
0 m² Outnyttjad byggrätt
Planbeteckningar
KTY

1 Hyresgäster

Uthyrningsgrad
100 %
Kontraktslängd
2,1 år
Indikativt pris
174 979,59 €
NOI
18 862,80 €/ år
Avkastning
10,8 %

Läge

Stad
Turku Tampere_turku_oulu
Stadsdel
Iso-Heikkilä
Avstånd till centrum
1,8 km

Typ av utrymme

Hyrbar yta, m² Hyra i medeltal
€/m²/månad
Kontor 210 8,33
totalt 210 8,33
Parkeringsplatser
Antal utrymmen Uthyrda utrymmen Hyra €/utrymme/månad Intäkter vid nuvarande hyresgrad €/år
totalt 0 0 0,00

Hyreskontrakt

Hyresgäster Hyrbar yta, m² Hyra €/år
Initialt tidsbestämd 1 210 21 000,00
Ledig - 0 -
totalt 1 210 21 000,00
% (m²)
Initialt tidsbestämd
100 %
Ledig
0 %
% (€/y)
Initialt tidsbestämd
100 %
Uthyrd (m²) 100 %
Ledig (m²) 0 %
Kontraktslängd 2,1 år
Hyra M€/år

Information som kräver NDA

Följande konfidentiella information är tillgänglig:

  • Hyresgäster och kreditvärdighet
  • Rent roll
  • Specificerade skötselavgifter
  • Renoveringsplan
Din NDA begäran väntar på säljarens godkännande.
Du har full tillgång till informationen.

Värdering

Hyresintäkter
Utrymmen 21 000,00 €/år
Upprätthållningskostnader 0,00 €/år
Parkeringsplatser 0,00 €/år
Totala intäkter 21 000,00 €/år
Operativa kostnader 2 137,20 €/år
Renoveringskostnader 0,00 €/år
Totala kostnader 2 137,20 €/år
NOI 18 862,80 €/år
Avkastning 10,8 %
Fastighetens värde 174 979,59
Outnyttjad byggrätt 0,00
Värdet på byggrätten 0,00
Totalt pris 174 979,59

Scenariokalkylator

Köp
Pris
M€
Låneprocent
%
Ränta
%
Ägande
Estimat för utveckling av användningsgrad
Nu
Datum då hyreskontrakten går ut: {{leaseMaturityPoint}} år
Försäljning: {{holdYears}} år
{{occupancyRateNow}} %
%
%
Försäljning
Nettoavkastning (NOI) vid försäljning
{{noiAtExit | euromillions}}
Uppskattad avkastnings vid försäljning
%
Försäljningspris
{{exitPrice | euromillions}}
Internränta (IRR) {{irr | decimal:2}} %
Kassaflöde under tiden för ägande {{dpi | decimal:2}} x investerat kapital ( DPI multipel )
Investerat kapital ut vid försäljning {{rvpi | decimal:2}} x investerat kapital ( RVPI multipel )
Total avkastning på investering {{tvpi | decimal:2}} x investerat kapital ( TVPI multipel )
Köp
Lägg till kostnader för köp
(transaktionskostnad, DD ets.)
%
Ägande
Längd, tidsperiod
år
Förväntad hyresökning
%/år
Förväntad kostnadsökning
%/år
Försäljning
Lägg till kostnader för försäljning
%