Objekt av intresse

Din NDA begäran väntar på säljarens godkännande.
Du har full tillgång till informationen.

Lager 3 756 m² Malmi, Helsinki

Lager objekt 0 Våningar

Adress
Kankiraudantie 1
00700 Helsinki
Yta
3 756 m² GLA
4 500 m² GBA
Byggnadsår
1973
Fastighetsbetäckning
91-38-174-1

Hyrestomt

Byggnadsrätt
6 550 m² Outnyttjad byggrätt
Planbeteckningar
KTY

6 Hyresgäster

Uthyrningsgrad
45 %
Kontraktslängd
0,4 år
Indikativt pris
2 700 000,00 €
NOI
-14 340,08 €/ år
Avkastning
-0,5 %

Läge

Stad
Helsinki Greater_helsinki
Stadsdel
Malmi
Avstånd till centrum
10,4 km

Typ av utrymme

Hyrbar yta, m² Hyra i medeltal
€/m²/månad
Butiker 80 11,88
Övrigt 61 6,61
Bostäder 45 8,89
Lager 3 570 3,81
totalt 3 756 6,28
Parkeringsplatser
Antal utrymmen Uthyrda utrymmen Hyra €/utrymme/månad Intäkter vid nuvarande hyresgrad €/år
Utomhus 74 74 12,18 10 815,84
totalt 74 74 10 815,84

Hyreskontrakt

Hyresgäster Hyrbar yta, m² Hyra €/år
Tillsvidare 6 1 691 184 144,08
Ledig - 2 065 -
totalt 6 3 756 184 144,08
% (m²)
Tillsvidare
45 %
Ledig
55 %
% (€/y)
Tillsvidare
100 %
Uthyrd (m²) 45 %
Ledig (m²) 55 %
Kontraktslängd 0,4 år
Hyra M€/år

Information som kräver NDA

Följande konfidentiella information är tillgänglig:

  • Hyresgäster och kreditvärdighet
  • Rent roll
  • Specificerade skötselavgifter
  • Renoveringsplan
Din NDA begäran väntar på säljarens godkännande.
Du har full tillgång till informationen.

Värdering

Hyresintäkter
Utrymmen 184 144,08 €/år
Upprätthållningskostnader 0,00 €/år
Parkeringsplatser 10 815,84 €/år
Totala intäkter 194 959,92 €/år
Operativa kostnader 209 300,00 €/år
Renoveringskostnader 0,00 €/år
Totala kostnader 209 300,00 €/år
NOI -14 340,08 €/år
Avkastning -0,5 %
Fastighetens värde 2 700 000,00
Outnyttjad byggrätt 6 550,00
Värdet på byggrätten 0,00
Totalt pris 2 700 000,00

Scenariokalkylator

Köp
Pris
M€
Låneprocent
%
Ränta
%
Ägande
Estimat för utveckling av användningsgrad
Nu
Datum då hyreskontrakten går ut: {{leaseMaturityPoint}} år
Försäljning: {{holdYears}} år
{{occupancyRateNow}} %
%
%
Försäljning
Nettoavkastning (NOI) vid försäljning
{{noiAtExit | euromillions}}
Uppskattad avkastnings vid försäljning
%
Försäljningspris
{{exitPrice | euromillions}}
Internränta (IRR) {{irr | decimal:2}} %
Kassaflöde under tiden för ägande {{dpi | decimal:2}} x investerat kapital ( DPI multipel )
Investerat kapital ut vid försäljning {{rvpi | decimal:2}} x investerat kapital ( RVPI multipel )
Total avkastning på investering {{tvpi | decimal:2}} x investerat kapital ( TVPI multipel )
Köp
Lägg till kostnader för köp
(transaktionskostnad, DD ets.)
%
Ägande
Längd, tidsperiod
år
Förväntad hyresökning
%/år
Förväntad kostnadsökning
%/år
Försäljning
Lägg till kostnader för försäljning
%