Seuratut kohteet

Salassapitositoumus odottaa myyjän hyväksyntää.
Sinulla on täysi oikeus tähän informaatioon.

Logistiikka 3 756 m² Malmi, Helsinki

Logistiikkakiinteistö 0 kerrosta

Osoite
Kankiraudantie 1
00700 Helsinki
Ala
3 756 m² GLA
4 500 m² GBA
Rakennettu
1973
Kiinteistön tunnus
91-38-174-1

Vuokratontti

Rakennusoikeudet
6 550 m² Käyttämätön rakennusoikeus
Kaavamerkintä
KTY

6 Vuokralaiset

Käyttöaste
45 %
Vuokrasopimusten kesto
0,4 vuotta
Indikatiivinen hinta
2 700 000,00 €
NOI
-14 340,08 €/ vuosi
Alkutuotto
-0,5 %

Sijainti

Kaupunki
Helsinki Greater_helsinki
Alue
Malmi
Etäisyys keskustaan
10,4 km

Tilatyypit

Vuokrattava ala m² Keskimääräiset neliövuokrat
€/m²/kuukausi
Liike 80 11,88
Muu 61 6,61
Asunto 45 8,89
Logistiikka 3 570 3,81
kokonaissumma 3 756 6,28
Parkkipaikat
Tilojen kokonaismäärä Vuorattu ala Vuokra €/pinta-ala/kuukausi Vuokratulo nykykäytössä €/vuosi
Ulkoparkit 74 74 12,18 10 815,84
kokonaissumma 74 74 10 815,84

Vuokrasopimukset

Vuokralaiset Vuokrattava ala m² Vuokra €/vuosi
Toistaiseksi voimassaoleva 6 1 691 184 144,08
Vapaa - 2 065 -
kokonaissumma 6 3 756 184 144,08
% (m²)
Toistaiseksi voimassaoleva
45 %
Vapaa
55 %
% (€/y)
Toistaiseksi voimassaoleva
100 %
Vuokrattu (m²) 45 %
Vapaa (m²) 55 %
Vuokrasopimusten kesto 0,4 vuotta
Vuokra M€/vuosi

Tieto joka vaatii salassapitositoumuksen

Seuraava luottamuksellinen tieto on saatavilla:

  • Vuokralaiset ja heidän luottoluokituksensa
  • Vuokratuotot
  • Ylläpitokustannusten erittely
  • Korjauskulut PTS
Salassapitositoumus odottaa myyjän hyväksyntää.
Sinulla on täysi oikeus tähän informaatioon.

Hinta-arvio

Vuokratulo
Tilat 184 144,08 €/vuosi
Ylläpitokulut 0,00 €/vuosi
Parkkipaikat 10 815,84 €/vuosi
Kokonaistulo 194 959,92 €/vuosi
Operatiiviset kulut 209 300,00 €/vuosi
Korjauskulut 0,00 €/vuosi
Kokonaiskulu 209 300,00 €/vuosi
NOI -14 340,08 €/vuosi
Alkutuotto -0,5 %
Kiinteistön arvo 2 700 000,00
Käyttämätön rakennusoikeus 6 550,00
Rakennusoikeuksien arvo 0,00
Kokonaishinta 2 700 000,00

Skenaariolaskin

Osta
Hinta
M€
Velan määrä LTV
%
Korkoprosentti
%
Pidä
Arvio vuokrausasteen kehityksestä
Nyt
Vuokrasopimusten kestoaika: {{leaseMaturityPoint}} vuodet
Exit: {{holdYears}} vuodet
{{occupancyRateNow}} %
%
%
Exit
Operatiivinen nettotuotto (NOI) exitissä
{{noiAtExit | euromillions}}
Arvioitu exit-tuotto
%
Exit-hinta
{{exitPrice | euromillions}}
Sisäinen tuotto (IRR) {{irr | decimal:2}} %
Kassavirta omistusaikana {{dpi | decimal:2}} x sijoitettu pääoma ( Vuokratuottokerroin )
Exitissä saatava sisään maksettu pääoma {{rvpi | decimal:2}} x sijoitettu pääoma ( Pääomatuottokerroin )
Totaali ROI {{tvpi | decimal:2}} x sijoitettu pääoma ( Kokonaistuotto )
Osta
Lisää ostokulut
(transaktiokulut, DD, jne.)
%
Pidä
Kauden pituus
vuotta
Oletettu vuokrannousu
%/vuosi
Oletettu kulujen kasvu
%/vuosi
Exit
Lisää myyntikulut
%