Objekt av intresse

Din NDA begäran väntar på säljarens godkännande.
Du har full tillgång till informationen.

Kontor 6 410 m² Jyväskylä

Kontor objekt 0 Våningar

Adress
Yliopistonkatu 28
40100 Jyväskylä
Yta
6 410 m² GLA
2 794 m² GBA
Byggnadsår
1962
Fastighetsbetäckning
179-1-12-8

Egen tomt

Byggnadsrätt
0 m² Outnyttjad byggrätt
Planbeteckningar
KTY

17 Hyresgäster

Uthyrningsgrad
87 %
Kontraktslängd
3,0 år
Indikativt pris
9 000 000,00 €
NOI
595 895,57 €/ år
Avkastning
6,6 %

Läge

Stad
Jyväskylä Smaller_cities
Stadsdel
-
Avstånd till centrum
0,3 km

Typ av utrymme

Hyrbar yta, m² Hyra i medeltal
€/m²/månad
Kontor 4 678 13,19
Lager 1 732 6,79
totalt 6 410 11,39
Parkeringsplatser
Antal utrymmen Uthyrda utrymmen Hyra €/utrymme/månad Intäkter vid nuvarande hyresgrad €/år
Utomhus 20 20 50,00 12 000,00
Inomhus 8 8 70,00 6 720,00
totalt 28 28 18 720,00

Hyreskontrakt

Hyresgäster Hyrbar yta, m² Hyra €/år
Initialt tidsbestämd 2 1 649 324 587,16
Tidsbestämd 2 2 053 221 774,76
Tillsvidare 13 1 895 335 382,60
Ledig - 813 -
totalt 17 6 410 881 744,52
% (m²)
Initialt tidsbestämd
26 %
Tidsbestämd
32 %
Tillsvidare
30 %
Ledig
13 %
% (€/y)
Initialt tidsbestämd
37 %
Tidsbestämd
25 %
Tillsvidare
38 %
Uthyrd (m²) 87 %
Ledig (m²) 13 %
Kontraktslängd 3,0 år
Hyra M€/år

Information som kräver NDA

Följande konfidentiella information är tillgänglig:

  • Hyresgäster och kreditvärdighet
  • Rent roll
  • Specificerade skötselavgifter
  • Renoveringsplan
Din NDA begäran väntar på säljarens godkännande.
Du har full tillgång till informationen.

Värdering

Hyresintäkter
Utrymmen 881 744,52 €/år
Upprätthållningskostnader 0,00 €/år
Parkeringsplatser 18 720,00 €/år
Totala intäkter 900 464,52 €/år
Operativa kostnader 304 568,95 €/år
Renoveringskostnader 0,00 €/år
Totala kostnader 304 568,95 €/år
NOI 595 895,57 €/år
Avkastning 6,6 %
Fastighetens värde 9 000 000,00
Outnyttjad byggrätt 0,00
Värdet på byggrätten 0,00
Totalt pris 9 000 000,00

Scenariokalkylator

Köp
Pris
M€
Låneprocent
%
Ränta
%
Ägande
Estimat för utveckling av användningsgrad
Nu
Datum då hyreskontrakten går ut: {{leaseMaturityPoint}} år
Försäljning: {{holdYears}} år
{{occupancyRateNow}} %
%
%
Försäljning
Nettoavkastning (NOI) vid försäljning
{{noiAtExit | euromillions}}
Uppskattad avkastnings vid försäljning
%
Försäljningspris
{{exitPrice | euromillions}}
Internränta (IRR) {{irr | decimal:2}} %
Kassaflöde under tiden för ägande {{dpi | decimal:2}} x investerat kapital ( DPI multipel )
Investerat kapital ut vid försäljning {{rvpi | decimal:2}} x investerat kapital ( RVPI multipel )
Total avkastning på investering {{tvpi | decimal:2}} x investerat kapital ( TVPI multipel )
Köp
Lägg till kostnader för köp
(transaktionskostnad, DD ets.)
%
Ägande
Längd, tidsperiod
år
Förväntad hyresökning
%/år
Förväntad kostnadsökning
%/år
Försäljning
Lägg till kostnader för försäljning
%