Objekt av intresse

Din NDA begäran väntar på säljarens godkännande.
Du har full tillgång till informationen.

Industrier 4 700 m² Littoinen, Lieto

Industrier objekt 1 Våningar

Adress
Keskiläntie 1
20660 Lieto
Yta
4 700 m² GLA
5 000 m² GBA
Byggnadsår
1976 (renoverad 2007)
Fastighetsbetäckning
423-428-1-350

Egen tomt

Byggnadsrätt
3 000 m² Outnyttjad byggrätt
Planbeteckningar
TT

2 Hyresgäster

Uthyrningsgrad
100 %
Kontraktslängd
6,4 år
Indikativt pris
2 396 400,00 €
NOI
239 640,00 €/ år
Avkastning
10,0 %

Läge

Stad
Lieto Tampere_turku_oulu
Stadsdel
Littoinen
Avstånd till centrum
8,8 km

Typ av utrymme

Hyrbar yta, m² Hyra i medeltal
€/m²/månad
Industrier 2 998 3,47
Övrigt 500 0,00
Kontor 1 202 7,97
totalt 4 700 4,87
Parkeringsplatser
Antal utrymmen Uthyrda utrymmen Hyra €/utrymme/månad Intäkter vid nuvarande hyresgrad €/år
Utomhus 150 150 0,00 0,00
totalt 150 150 0,00

Hyreskontrakt

Hyresgäster Hyrbar yta, m² Hyra €/år
Tidsbestämd 2 4 700 239 640,00
Ledig - 0 -
totalt 2 4 700 239 640,00
% (m²)
Tidsbestämd
100 %
Ledig
0 %
% (€/y)
Tidsbestämd
100 %
Uthyrd (m²) 100 %
Ledig (m²) 0 %
Kontraktslängd 6,4 år
Hyra M€/år

Information som kräver NDA

Följande konfidentiella information är tillgänglig:

  • Hyresgäster och kreditvärdighet
  • Rent roll
  • Specificerade skötselavgifter
  • Renoveringsplan
Din NDA begäran väntar på säljarens godkännande.
Du har full tillgång till informationen.

Värdering

Hyresintäkter
Utrymmen 239 640,00 €/år
Upprätthållningskostnader 0,00 €/år
Parkeringsplatser 0,00 €/år
Totala intäkter 239 640,00 €/år
Operativa kostnader 0,00 €/år
Renoveringskostnader 0,00 €/år
Totala kostnader 0,00 €/år
NOI 239 640,00 €/år
Avkastning 10,0 %
Fastighetens värde 2 396 400,00
Outnyttjad byggrätt 3 000,00
Värdet på byggrätten 150 000,00
Totalt pris 2 396 400,00

Scenariokalkylator

Köp
Pris
M€
Låneprocent
%
Ränta
%
Ägande
Estimat för utveckling av användningsgrad
Nu
Datum då hyreskontrakten går ut: {{leaseMaturityPoint}} år
Försäljning: {{holdYears}} år
{{occupancyRateNow}} %
%
%
Försäljning
Nettoavkastning (NOI) vid försäljning
{{noiAtExit | euromillions}}
Uppskattad avkastnings vid försäljning
%
Försäljningspris
{{exitPrice | euromillions}}
Internränta (IRR) {{irr | decimal:2}} %
Kassaflöde under tiden för ägande {{dpi | decimal:2}} x investerat kapital ( DPI multipel )
Investerat kapital ut vid försäljning {{rvpi | decimal:2}} x investerat kapital ( RVPI multipel )
Total avkastning på investering {{tvpi | decimal:2}} x investerat kapital ( TVPI multipel )
Köp
Lägg till kostnader för köp
(transaktionskostnad, DD ets.)
%
Ägande
Längd, tidsperiod
år
Förväntad hyresökning
%/år
Förväntad kostnadsökning
%/år
Försäljning
Lägg till kostnader för försäljning
%