Objekt av intresse

Din NDA begäran väntar på säljarens godkännande.
Du har full tillgång till informationen.

Butiker 6 125 m² Ulvila

Butiker objekt 0 Våningar

Adress
Päivöläntie 5
28400 Ulvila
Yta
6 125 m² GLA
6 125 m² GBA
Byggnadsår
1900
Fastighetsbetäckning
Päivöläntie 5

Egen tomt

Byggnadsrätt
0 m² Outnyttjad byggrätt
Planbeteckningar
KTY

5 Hyresgäster

Uthyrningsgrad
90 %
Kontraktslängd
1,4 år
Indikativt pris
1 800 000,00 €
NOI
215 090,72 €/ år
Avkastning
12,0 %

Läge

Stad
Ulvila Smaller_cities
Stadsdel
-
Avstånd till centrum
1,6 km

Typ av utrymme

Hyrbar yta, m² Hyra i medeltal
€/m²/månad
Butiker 5 100 4,73
Kontor 834 2,84
Övrigt 191 0,00
totalt 6 125 3,57
Parkeringsplatser
Antal utrymmen Uthyrda utrymmen Hyra €/utrymme/månad Intäkter vid nuvarande hyresgrad €/år
totalt 0 0 0,00

Hyreskontrakt

Hyresgäster Hyrbar yta, m² Hyra €/år
Initialt tidsbestämd 3 4 353 244 107,84
Tillsvidare 2 1 181 73 763,76
Ledig - 591 -
totalt 5 6 125 317 871,60
% (m²)
Initialt tidsbestämd
71 %
Tillsvidare
19 %
Ledig
10 %
% (€/y)
Initialt tidsbestämd
77 %
Tillsvidare
23 %
Uthyrd (m²) 90 %
Ledig (m²) 10 %
Kontraktslängd 1,4 år
Hyra M€/år

Information som kräver NDA

Följande konfidentiella information är tillgänglig:

  • Hyresgäster och kreditvärdighet
  • Rent roll
  • Specificerade skötselavgifter
  • Renoveringsplan
Din NDA begäran väntar på säljarens godkännande.
Du har full tillgång till informationen.

Värdering

Hyresintäkter
Utrymmen 317 871,60 €/år
Upprätthållningskostnader 28 524,12 €/år
Parkeringsplatser 0,00 €/år
Totala intäkter 346 395,72 €/år
Operativa kostnader 131 305,00 €/år
Renoveringskostnader 0,00 €/år
Totala kostnader 131 305,00 €/år
NOI 215 090,72 €/år
Avkastning 12,0 %
Fastighetens värde 1 800 000,00
Outnyttjad byggrätt 0,00
Värdet på byggrätten 0,00
Totalt pris 1 800 000,00

Scenariokalkylator

Köp
Pris
M€
Låneprocent
%
Ränta
%
Ägande
Estimat för utveckling av användningsgrad
Nu
Datum då hyreskontrakten går ut: {{leaseMaturityPoint}} år
Försäljning: {{holdYears}} år
{{occupancyRateNow}} %
%
%
Försäljning
Nettoavkastning (NOI) vid försäljning
{{noiAtExit | euromillions}}
Uppskattad avkastnings vid försäljning
%
Försäljningspris
{{exitPrice | euromillions}}
Internränta (IRR) {{irr | decimal:2}} %
Kassaflöde under tiden för ägande {{dpi | decimal:2}} x investerat kapital ( DPI multipel )
Investerat kapital ut vid försäljning {{rvpi | decimal:2}} x investerat kapital ( RVPI multipel )
Total avkastning på investering {{tvpi | decimal:2}} x investerat kapital ( TVPI multipel )
Köp
Lägg till kostnader för köp
(transaktionskostnad, DD ets.)
%
Ägande
Längd, tidsperiod
år
Förväntad hyresökning
%/år
Förväntad kostnadsökning
%/år
Försäljning
Lägg till kostnader för försäljning
%