Objekt av intresse

Din NDA begäran väntar på säljarens godkännande.
Du har full tillgång till informationen.

Industrier 2 190 m² Nuorikkala, Raisio

Industrier objekt 0 Våningar

Adress
Kaislatie 2
21200 Raisio
Yta
2 190 m² GLA
2 190 m² GBA
Byggnadsår
1990
Fastighetsbetäckning
680-9-903-4

Egen tomt

Byggnadsrätt
2 200 m² Outnyttjad byggrätt
Planbeteckningar
KTY

1 Hyresgäster

Uthyrningsgrad
100 %
Kontraktslängd
4,0 år
Indikativt pris
1 250 000,00 €
NOI
120 000,00 €/ år
Avkastning
9,6 %

Läge

Stad
Raisio Tampere_turku_oulu
Stadsdel
Nuorikkala
Avstånd till centrum
7,3 km

Typ av utrymme

Hyrbar yta, m² Hyra i medeltal
€/m²/månad
Industrier 2 190 4,57
totalt 2 190 4,57
Parkeringsplatser
Antal utrymmen Uthyrda utrymmen Hyra €/utrymme/månad Intäkter vid nuvarande hyresgrad €/år
totalt 0 0 0,00

Hyreskontrakt

Hyresgäster Hyrbar yta, m² Hyra €/år
Tidsbestämd 1 2 190 120 000,00
Ledig - 0 -
totalt 1 2 190 120 000,00
% (m²)
Tidsbestämd
100 %
Ledig
0 %
% (€/y)
Tidsbestämd
100 %
Uthyrd (m²) 100 %
Ledig (m²) 0 %
Kontraktslängd 4,0 år
Hyra M€/år

Information som kräver NDA

Följande konfidentiella information är tillgänglig:

  • Hyresgäster och kreditvärdighet
  • Rent roll
  • Specificerade skötselavgifter
  • Renoveringsplan
Din NDA begäran väntar på säljarens godkännande.
Du har full tillgång till informationen.

Värdering

Hyresintäkter
Utrymmen 120 000,00 €/år
Upprätthållningskostnader 0,00 €/år
Parkeringsplatser 0,00 €/år
Totala intäkter 120 000,00 €/år
Operativa kostnader 0,00 €/år
Renoveringskostnader 0,00 €/år
Totala kostnader 0,00 €/år
NOI 120 000,00 €/år
Avkastning 9,6 %
Fastighetens värde 1 250 000,00
Outnyttjad byggrätt 2 200,00
Värdet på byggrätten 0,00
Totalt pris 1 250 000,00

Scenariokalkylator

Köp
Pris
M€
Låneprocent
%
Ränta
%
Ägande
Estimat för utveckling av användningsgrad
Nu
Datum då hyreskontrakten går ut: {{leaseMaturityPoint}} år
Försäljning: {{holdYears}} år
{{occupancyRateNow}} %
%
%
Försäljning
Nettoavkastning (NOI) vid försäljning
{{noiAtExit | euromillions}}
Uppskattad avkastnings vid försäljning
%
Försäljningspris
{{exitPrice | euromillions}}
Internränta (IRR) {{irr | decimal:2}} %
Kassaflöde under tiden för ägande {{dpi | decimal:2}} x investerat kapital ( DPI multipel )
Investerat kapital ut vid försäljning {{rvpi | decimal:2}} x investerat kapital ( RVPI multipel )
Total avkastning på investering {{tvpi | decimal:2}} x investerat kapital ( TVPI multipel )
Köp
Lägg till kostnader för köp
(transaktionskostnad, DD ets.)
%
Ägande
Längd, tidsperiod
år
Förväntad hyresökning
%/år
Förväntad kostnadsökning
%/år
Försäljning
Lägg till kostnader för försäljning
%